Jagt med droner?

Helt ærligt, sagde jeg til mine gode ven, Morten, er det ikke på grænsen til det usportslige? Morten er ivrig jæger, og han fortalte mig, at hans og hans jagtkammerater i år havde taget et helt nyt middel i brug i forbindelse med den årlige bukkejagt, og på den måde havde de haft langt lettere ved at finde frem til de sagesløse dyr og få dem nedlagt.

Morten fortalte, at en af hans jagtkammerater havde anskaffet sig en drone, som de så lod flyve ind i over det område, hvor de har deres jagtrevir, og ved hjælp af de videobilleder, som dronen sendte ned til dem, kunne de lokalisere de dyr, de var på jagt efter og hurtigt få dem indkredset og skudt nogle af dem.

Min bemærkning om det usportslige faldt ikke i specielt god jord hos Morten, og han belærte mig grundigt om, at det at gå på jagt ikke kun handler om at skyde nogle dyr for at sikre sig for eksempel en lækker dyreryg til en middag. Det handler mindst lige så meget om at regulere bestanden, så der for eksempel ikke kommer for mange bukke i et område.

Sagen er, forklarede Morten, at hvis der er for mange bukke i forhold til antallet af hundyr, så opstår der selvfølgelig en ubalance, som kan have ganske alvorlige følger for bestanden. Derfor er det jægernes opgave et regulere bestanden af rådyr, så der er et passende antal i forhold til det pågældende areals størrelse.

Og hvis droner kan hjælpe os med den opgave, så gør vi jo i virkeligheden naturen en tjeneste, understregede Morten og sagde, at jeg bestemt ikke måtte opfatte jægere som nogle blodtørstige sataner, der bare var ude efter at skyde så mange dyr som muligt.

Jeg føle mig nok en smule presset, for jeg vidste selvfølgelig godt på forhånd, at jægerne også har den opgave, som Morten forklarede mig om, og ret beset har jeg aldrig opfattet jægere som blodtørstige sjæle på nogen måde, så jeg valgte at komme med en lille undskyldning for min uoverlagte bemærkning.

Morten fortalte, at han selv havde planer om at anskaffe sig en drone, som han også ville bruge i forbindelse med jagt. Han er nemlig kommet med i et konsortium, der har købt sig til jagtrettighederne i et ganske stort hede-område et sted ude i Vestjylland.

Og her vil en drone være meget værdifuld, fordi der ikke er høje træer til at skjule dyrene. Ved hjælp af sådan en drone kan vi jægere danne os et meget præcist billede af, hvor dyrene befinder sig, så vi ikke skal bruge så lang tid på at støve dem op, fortalte Morten.

Han nævnte også, at han var nået frem til, at den rigtige type drone til hans brug vil være en Phantom, som ganske vist ikke hører blandt de billigste af slagsen, men den har en god rækkevidde og kan holde sig i luften i op mod en halv time, så det bliver nok den, jeg vil vælge.

Når det så er sagt: Hvis jeg skal have råd til at købe endnu en drone, er jeg nok nødt til at have lidt hjælp i form af et lån fra trygt.dk

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (5 votes cast)
Jagt med droner?, 6.8 out of 10 based on 5 ratings
Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *