Godt arbejde til tømrerfirmaet

Det gav et godt løft til vores tømrerfirma, da vi for syv måneder siden vandt en licitation på et omfattende byggearbejde ( blandt andet udskiftning af vinduer) på en tidligere skole, som har stået tom i nogle år i en mindre by i samme kommune, som vores tømrerfirma hører hjemme i. Den tidligere skole er nu taget i brug som flygtningecenter, hvor der nu bor mindst 200 flygtninge, hvoraf langt de fleste kommer fra Syrien.

Det er Røde Kors, der driver centeret, og det var også Røde Kors, der var bygherre på selve ombygningen af skolen, så den kunne omdannes til flygtningecenter. Som sagt har den tidligere skole stået tom i flere år, og der er i tidens løb begået en del hærværk på de tomme bygninger, så for eksempel alle vinduer skulle udskiftes.

Indvendigt blev hele skolen renoveret, og der blev etableret en del flere toiletter, end der oprindeligt havde været på skolen. Men også det indvendige var præget af forfald og en del hærværk, som formentlig er begået af unge mennesker, der bare har kedet sig.

Derfor var det også nødvendigt at udskifte alle skolens indvendige døre, idet flere af dem var blevet sparket helt i smadder. I udbudsmaterialet havde Røde Kors gjort det klart, at der ikke skulle ofres alt for meget på ombygningen, for man forventer ikke, at skolen skal fungere som flygtningecenter i mere end nogle få år. Derfor var det også nogle temmelig billige vinduer og døre, der var blevet valgt til formålet. Vi ville jo nok have foretrukket en bedre kvalitet som for eksempel den, der kendes fra Rationel Vinduer eller Outrup Vinduer.

Netop fordi der var tale om et byggearbejde til noget, der minder om discountpris, var det en overraskelse for os håndværkere, at Røde Kors i udbudsmaterialet havde skitseret, at der skulle opføres tre ret store udestuer langs en sydvendt facade på skolen. Det gik vi faktisk og spøgte en del med under arbejdet, men en dag, da vi havde byggemøde med den arkitekt, der stod for byggeriet, fik vi en forklaring på det krav. Røde Kors har nemlig erfaring for, at flygtninge trives bedst, når de har noget praktisk at gå op i under opholdet på sådan et center.

Derfor havde man i første omgang tænkt sig at opstille nogle drivhuse, som ville give flygtningene muligheder for at dyrke nogle af de krydderurter og grønsager, som de er vant til fra sydligere himmelstrøg, men så var arkitekten kommet på den tanke, at man lige så godt og til stort set samme pris kunne bygge de tre udestuer og så bruge dem som drivhuse.

De tre udestuer er placeret, så der er udgang til dem fra tre fællesrum, hvor flygtningene kan samles for at se fjernsyn sammen eller for eksempel spille forskellige spil. Vi har så isat ganske almindelige terrassedøre mellem fællesrummene og udestuerne. Dørene er med glasruder både i den øverste og den nederste halvdel, så der er udsigt til noget grønt i udestuerne inde fra fællesrummene.

Jeg har siden arbejdets færdiggørelse hørt, at flygtningene, der nu bor på centeret, er vildt begejstrede for udestuerne, som de flittigt bruger som væksthuse, og mange af dem bruger adskillige timer dagligt på dyrkningen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *